Tax planning strategy / Strategia podatkowa

Informacja o strategii podatkowej za rok podatkowy 01.05.2021 r. – 19.12.2021 r.

 

Informacja o strategii podatkowej za rok podatkowy 20.12.2021 r. – 31.12.2021 r.